Baker Street

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.baker-street.nl, www.baker-street.com en hun subpagina’s.

Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website(s) aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website van Baker Street
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Baker Street en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Baker Street en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Baker Street en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Baker Street en de houder van deze website(s) links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Baker Street en de houder van deze website(s) aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Baker Street en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Baker Street en de houder van deze website(s) behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baker Street of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst, muziek(fragmenten) als beeldmateriaal op deze site. Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact met ons opgenomen worden via de contactpagina.

Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien.

Wijzigingen
Baker Street en de houder van deze website(s) behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Baker Street nieuws
01-09-2021 | Diverse items voor Cantals Pyama Party.        15-09-2021 | Levering nieuwe portofoon systeem in het Luxor Theater Rotterdam.        04-08-2021 | Ontwerp en uitvoering van het communicatie systeem in Amare Den Haag.        14-05-2021 | Voor het nieuwe SBS6 programma 'The Wheel' heeft Baker Street 'The Wheel' vervaardigd, daarnaast het kandidaten wiel.        25-12-2020 | Realisatie geautomatiseerde geluidsdichte schuifdeuren voor Big Brother 2021 en 2022.        10-11-2020 | Video entertainment sturing voor, Van Berge Henegouwen.        26-08-2021 | Baker Street leverd ook een crash track voor Lego Masters Spain.        29-10-2020 | Eerste proto type klaar van de Baker Street Drop Arms.        20-07-2021 | Productie werk voor Spiderman 3, No Way Home.        01-08-2021 | Draaistoelen, en LED-wall railen -voor alweer- seizoen 13 van de Voice of Holland.        05-01-2021 | Vervaardiging van enkele spel technieken voor het SBS6 programma Marble Mania.        03-03-2021 | Na het succes van de "crash track" bij Lego Masters S1, maken we een destructie machine voor S2.        
c79d883d34_index.jpgcac3bdde87_bbc-radio-2.jpg04a4652d6c_logo_koninklijk_theater_carre_nieuw.png69f61c929a_24978_cnr6.jpg1d21ceb962_luxor-front-gebouw.jpg7def712d49_amare.pngae731979cb_big-brother.jpge55a502c6d_maxresdefault.jpg3c8814dc89_the_wheel_title_card.png95cbf91ef7_marble_mania.jpged379ef811_lego-masters-nederland-in-2020-696x398.jpg